4 keer per jaar, in de maanden maart, juni, september en december, organiseren we een wijkraad met bewoners. Bewoners krijgen informatie en kunnen hun opmerkingen, suggesties en klachten delen. Daarnaast stellen we hier nieuwe medewerkers voor en overlopen we interessante activiteiten die eraan komen zowel in het woonzorgcentrum, het lokaal dienstencentrum als in de gemeente. Op deze momenten vragen we ook de mening van de bewoners over specifieke thema's of geven we extra informatie bij interessante actuele onderwerpen. Het verslag hangt nadien omhoog in de wijk. Wie graag een papieren versie heeft, kan dit vragen.

De familie is 2 keer per jaar welkom op een familieraad. Op deze momenten delen we informatie en bespreken we opmerkingen, suggesties en klachten. Daarnaast gaan we graag iedere familieraad dieper in op een specifiek thema ofwel om te informeren ofwel om advies te vragen ofwel om samen na te denken over verschillende opties. Zo willen we familie van bewoners betrekken bijde werking van het woonzorgcentrum. Het verslag sturen we digitaal naar de contactpersonen en is beschikbaar in de wijken.