Iedereen die in een woonzorgcentrum verblijft, heeft in het kader van de Vlaamse zorgverzekering, recht op een zorgbudget van 130 euro. Ook personen die zwaar zorgbehoevend zijn en thuis wonen kunnen beroep doen op een zorgbudget.

Wanneer je in het woonzorgcentrum komt wonen, zal de woonzorgcoach je ondersteunen om een eventuele aanvraag te doen.

Je kan ook alle informatie terug vinden op de website van de Vlaamse overheid.