In de algemene visie van Zorgbedrijf Rivierenland, is expliciet een visie op medewerkers opgenomen. Het is ook deze visie die we binnen woonzorgcentrum Bosbeekhof proberen te realiseren:

Onze visie op medewerkers en organisatie

Medewerkers krijgen ruimte om hun talenten en interesses verder te ontwikkelen. Ze krijgen verantwoordelijkheid vanuit een vrijheid die niet beknot wordt door regels, maar die iedereen uitdaagt om nieuwe wegen te bewandelen en oplossingen te zoeken die een meerwaarde bieden voor de klant.

Zorgbedrijf Rivierenland kiest resoluut voor een efficiënte organisatie van de zorg waarbij de klant centraal staat.

  • In dialoog met de klant gaan we op zoek naar de beste zorg. De wensen van de klant staan centraal.
  • Alles gebeurt zo decentraal mogelijk en zo dicht mogelijk bij de klant.
  • Medewerkers zoeken creatief naar verbeteringen voor de klant en durven hierbij out-of-the-box te denken.
  • Verantwoordelijkheid wordt gedeeld met alle medewerkers.
  • De organisatiecultuur is duidelijk en warm.