Naast de eigen medewerkers kunnen bewoners beroep doen op hun externe zorgverleners.

De bewoner heeft de volledige vrije keuze van huisarts. Iedere huisarts is welkom. Het woonzorgcentrum sluit wel een protocol af met de huisarts zodat er een goede samenwerking is met zowel de medewerkers als met de coördinerend en raadgevend arts in het belang van de bewoner.

Bepaalde bewoners zullen beroep moeten doen op hun eigen kinesitherapeut voor therapieën. De kinesitherapeuten van het woonzorgcentrum worden gefinancieerd door de Vlaamse overheid voor wat betreft bewoners die verblijven in een woongelegenheid met bijkomende erkenning (vroegere RVT-erkenningen). Het woonzorgcentrum Bosbeekhof beschikt voor 60 woongelegenheden over dergelijke erkenning. De 32 andere bewoners moeten, wanneer ze nood hebben aan specifieke therapieën beroep doen op een eigen kiné (die ze ook zelf moeten financieren).

Voor de medicatie werkt het woonzorgcentrum samen met de apotheek Lindeboom. Meer informatie vind je onder Medicatie.