Beslissen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum is niet vanzelfsprekend.  Het is dus erg belangrijk deze beslissing voor te bereiden.  Daarom is er voor elke verhuis een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we de zorgvisie en de wensen van de bewoner en van zijn of haar familie.

Elke bewoner beschikt over een woonzorgleefplan. In dit plan nemen we de verwachtingen en wensen van de bewoner op naast de afspraken die we maken over de zorg en ondersteuning. Dit plan passen we regelmatig aan na overleg met de bewoner en/of zijn/haar vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon

Wij engageren ons tot een zorg op maat zoveel mogelijk in huis. We houden bij elke zorgverlening steeds het belangrijkste doel voor ogen: functies herstellen of behouden. Wanneer het niet langer mogelijk is om functies te herstellen of te behouden, dan kiezen we voor maximaal comfort in huis. We gaan steeds in overleg met de bewoner en de familie over de wensen en verwachtingen hierrond. We trachten in ieder geval therapeutische hardnekkigheid te voorkomen.

Als de bewoner meer medische zorgen nodig heeft, dan kan hij of zij altijd in het woonzorgcentrum blijven, ook als de lichamelijke of geestelijke gezondheid ernstig verslechterd. Wij zullen steeds in overleg gaan met de bewoner om duidelijkheid te hebben over de zorgen die hij/zij nog wil en wat hij/zij kan verwachten van ons nu en in de toekomst. Alle afspraken over de zorg en ondersteuning maken we steeds in overleg. 

We ondersteunen bewoners ook in het nadenken over de toekomst op momenten dat het goed gaat. Op die manier willen we ervoor zorgen dat bij een verslechterende gezondheid iedereen op de hoogte is van de wensen en verwachtingen van de bewoner. Via een voorafgaande zorgplanning hebben we hier aandacht voor.