In een woonzorgcentrum betaalt een bewoner een prijs per dag, de dagprijs. De meeste kosten, gelinkt aan wonen, leven en zorg in het woonzorgcentrum, zijn inbegrepen in deze dagprijs. Voor enkele kosten, kan een extra vergoeding gevraagd worden of moet de bewoner zelf instaan.

De volgende kosten zijn inbegrepen in de dagprijs:

 • Het gebruik, de schoonmaak en het onderhoud van de kamer en de gemeenschappelijke ruimtes.
 • De herstellingen van de kamer die voortvloeien uit een gewoon woongebruik.
 • Verwarming, water- en elektriciteitsverbruik.
 • Aansluitingen op de kamer voor digitale televisie, telefoon en internet.
 • Het gebruik, het onderhoud en de vervanging van het beddengoed.
 • De was van het niet-persoonlijke linnen.
 •  
 • De maaltijden, inclusief dieetvoorschriften en drank.
 • De onbeperkte beschikbaarheid van drinkbaar water.
 • Een basispakket van persoonlijke toiletartikelen (zeep, shampoo, tandpasta en wc-papier).
 • De animatie- en recreatieactiviteiten die door het woonzorgcentrum worden georganiseerd zonder een aantoonbare meerkost.
 • De verzekeringspolissen voor de verzekeringen die het woonzorgcentrum overeenkomstig de wetgeving heeft aangegaan.

Wat zit niet in de dagprijs?

 • Persoonlijke uitgaven zoals kledij.
 • Verbruik in de cafetaria.
 • Kapper en pedicure.
 • De was van persoonlijk linnen: dit kan gebeuren door familie maar kan ook via de wasserij waar het woonzorgcentrum mee werkt (meer info
 • Honoraria van (huis)arts en facturen van ziekenhuisopnames.
 • Kinesitherapeutische behandelingen van personen die opgenomen zijn in een woongelegenheid zonder bijkomende erkenning.
 • Telefoon.
 • Medicatie.
 • Ziekenvervoer.
 • Uitstappen.

Naast de dagprijs, ontvangt het woonzorgcentrum ook een bedrag per bewoner vanuit de sociale zekerheid om de zorgverlening te voorzien. In dit bedrag zitten volgende zaken opgenomen en daarvoor moeten bewoners dus ook niet extra betalen: 

 • De verpleegkundige, verzorgende en paramedische (kiné, logo en ergo) zorgen .
 • Het incontinentiemateriaal.
 • ...

Het bedrag van de dagprijs

De dagprijs bedraagt 88,51 euro (dd. 1 juni 2023).

Wanneer een bewoner afwezig is (omwille van verlof of ziekenhuisopname of ...) dan betaalt hij voor die dag een verminderde dagprijs. Er wordt dan 7,54 euro (kost van de maaltijden) van de dagprijs afgetrokken.

Iedere bewoner heeft daarnaast recht op een infrastructuurforfait van 6 euro (dd. 1 juni 2023) van de Vlaamse overheid. Dit bedrag wordt afgetrokken van de dagprijs en vind je ook zo terug op de factuur.

De dagprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Minstens 30 dagen voordat een nieuwe dagprijs wordt aangerekend, worden de bewoners hierover geïnformeerd.