In een woonzorgcentrum betaalt een bewoner een prijs per dag.

De meeste kosten gelinkt aan wonen, leven en zorg in het woonzorgcentrum, zijn inbegrepen in deze dagprijs. Voor enkele kosten, kan een extra vergoeding gevraagd worden of moet de bewoner zelf instaan.

Inbegrepen in de dagprijs:

 • Het gebruik, de schoonmaak en het onderhoud van de kamer en de gemeenschappelijke ruimtes.
 • De herstellingen van de kamer die voortvloeien uit een gewoon woongebruik.
 • Verwarming, water- en elektriciteitsverbruik.
 • Aansluitingen op de kamer voor digitale televisie, telefoon en internet.
 • Het gebruik, het onderhoud en de vervanging van het beddengoed.
 • De was van het niet-persoonlijke linnen.
 • De maaltijden, inclusief dieetvoorschriften en drank.
 • De onbeperkte beschikbaarheid van drinkbaar water.
 • Een basispakket van persoonlijke toiletartikelen (zeep, shampoo, tandpasta en wc-papier).
 • De animatie- en recreatieactiviteiten die door het woonzorgcentrum worden georganiseerd zonder een aantoonbare meerkost.
 • De verzekeringspolissen voor de verzekeringen die het woonzorgcentrum overeenkomstig de wetgeving heeft aangegaan.

Naast de dagprijs, ontvangt het woonzorgcentrum ook een bedrag per bewoner vanuit de sociale zekerheid om de zorgverlening te voorzien. In dit bedrag zitten volgende zaken opgenomen en daarvoor moeten bewoners dus ook niet extra betalen: 

 • De verpleegkundige, verzorgende en paramedische (kiné, logo en ergo) zorgen.
 • Incontinentiemateriaal.
 • ...

Wat zit niet in de dagprijs?

 • Persoonlijke uitgaven zoals kledij.
 • Verbruik in de cafetaria.
 • Kapper en pedicure.
 • De was van persoonlijk linnen. Dit kan gebeuren door familie of via de wasserij waarmee we samenwerken.
 • Honorarium van (huis)arts en factuir van ziekenhuisopnames.
 • Kinesitherapeutische behandelingen van personen die opgenomen zijn in een woongelegenheid zonder bijkomende erkenning.
 • Telefoon.
 • Medicatie.
 • Ziekenvervoer.
 • Uitstappen.

Het bedrag van de dagprijs

De dagprijs bedraagt 91.20 euro (dd. 1 juli 2024).

De dagprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Minstens 30 dagen voordat een nieuwe dagprijs wordt aangerekend, worden de bewoners hierover geïnformeerd.

Korting bij afwezigheid

Als een bewoner afwezig is (bijvoorbeeld omwille van verlof of ziekenhuisopname) dan betaalt hij voor die dag een verminderde dagprijs. Er wordt dan 7,77 euro (kost van de maaltijden) van de dagprijs afgetrokken.

Infrastructuurforfait

Iedere bewoner heeft daarnaast recht op een infrastructuurforfait van 6 euro (dd. 1 juni 2023) van de Vlaamse overheid. Dit bedrag wordt afgetrokken van de dagprijs en vind je ook zo terug op de factuur.