Het woonzorgcentrum heeft een globale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een globale brandpolis.

De globale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het woonzorgcentrum dekt de volgende zaken:

  • De schade die de bewoner ondervindt en waarvoor het woonzorgcentrum of een personeelslid van het woonzorgcentrum verantwoordelijk is.
  • De schade die de bewoner ondervindt en waarvoor een andere bewoner of vrijwilliger van het woonzorgcentrum verantwoordelijk is.
  • De schade die de bewoner aan anderen toebrengt binnen het woonzorgcentrum. De schade die de bewoner ondervindt of aan anderen toebrengt tijdens activiteiten van het woonzorgcentrum die buiten het woonzorgcentrum plaats vinden.

De globale brandpolis van het woonzorgcentrum dekt de schade aan het gebouw, aan de inboedel van het woonzorgcentrum en ook aan de eigen bezittingen van de bewoner. Het gaat om schade die veroorzaakt wordt door brand, storm of bliksem. Er is een franchise voor de bewoner dat jaarlijks wordt geïndexeerd van 238 euro. Het maximaal gewaarborgd kapitaal is gelimiteerd.

Indien er zich een schadegeval voordoet, dan moet de bewoner of de vertegenwoordiger dit binnen de 2 werkdagen na vaststelling van dit schadegeval melden aan de directeur van het woonzorgcentrum.

De volgende zaken zijn niet verzekerd:

  • De schade die de bewoner zichzelf toebrengt.
  • De schade die de bewoner ondervindt en waarvoor een bezoeker van het woonzorgcentrum verantwoordelijk is.
  • Diefstal.

De volgende zaken zijn niet verzekerd, MAAR hiervoor kan de bewoner een eigen verzekering afsluiten, wat wordt aangeraden. De eerste 3 schadegevallen kunnen worden gedekt door de bewoner door een individuele aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (een zogenaamde ‘familiale’) af te sluiten:

  • De schade die de bewoner veroorzaakt aan materiaal van het woonzorgcentrum. o De schade die de bewoner veroorzaakt buiten het woonzorgcentrum tijdens een uitstap die niet begeleid werd door het woonzorgcentrum. Hier sluit de bewoner best een individuele aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor af.
  • De schade die veroorzaakt wordt door een huisdier die de bewoner meebrengt.
  • De kosten voor hospitalisatie. Het woonzorgcentrum voorziet niet in een hospitalisatieverzekering voor de bewoner. Hiervoor behoudt de bewoner best een eigen hospitalisatieverzekering.