De begeleiding, verpleging en verzorging gebeurt door een multidisciplinair team: begeleiders wonen en leven, ergotherapeuten, kinesisten, maatschappelijk assistenten, verpleegkundigen, zorgkundigen en de coördinerende en raadgevende arts (CRA). Samen met vrijwilligers en externe partners zoals de huisarts bieden we de bewoners een totaalpakket op basis van zijn of haar noden en wensen.

  • De begeleiders wonen en leven optimaliserenhet woon- en leefklimaat in het woonzorgcentrum. De activiteiten sluiten aan bij de levensloop en het dagdagelijkse leven van de bewoner. Zie ook tijdsbesteding.
  • Voor de medische begeleiding kiest elke bewoner volledig zelf zijn/haar behandelende arts. De CRA (coördinerende en raadgevende arts) is de arts verbonden aan woonzorgcentrum Bosbeekhof. Hij coördineert het medische luik van de zorg in het woonzorgcentrum in samenspraak met alle betrokkenen.
  • De ergotherapeut maakt de bewoners bewust van hun mogelijkheden en helpt om deze te optimaliseren.
  • Op voorschrift van de huisarts krijgen de bewoners kiné-behandelingen. De kinesisten zorgen ervoor dat de bewoners zo lang mogelijk zelfredzaam en onafhankelijk blijven.
  • Tijdens de hele duur van het verblijf kunnen de bewoner en zijn familie bijde sociale dienst terecht voor allerhande vragen van sociale en financiële aard.
  • Elke wijk beschikt dag en nacht over voldoende verplegende en verzorgende medewerkers. Zij ondersteunen de dagelijkse verzorging en nemen indien nodig de volledige verzorging op zich.

Al onze medewerkers zijn expert in hun vakgebied en scholen zich regelmatig bij. Door continu overleg met elkaar, met de bewoner en met zijn/haar omgeving, streven zij naar de zorg die best aansluit bij de individuele bewoner. Deze wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast als de noden veranderen.