Elke bewoner kan zijn eigen dag invullen zoals hij of zij dat wenst. Ieder team beschikt echter ook over een begeleider wonen en leven. Deze persoon begeleidt en ondersteunt het team om een fijne dag te bieden aan alle bewoners. Zo organiseert het team leuke activiteiten zowel 'op maat' als in 'groep'. Het staat de bewoner vrij om deze activiteiten al dan niet bij te wonen of al dan niet in te gaan op het aanbod. Dit aanbod kan heel gevarieerd zijn en komt tot stand in samenspraak met de bewoners:

 • creatieve activiteiten
 • bewegingsactiviteiten
 • kookactiviteiten
 • muzikale activiteiten
 • intergenerationele activiteiten
 • uitstappen
 • activiteiten op vlak van hygiëne en verzorging (handverzorging, voetbaden,… )
 • culturele activiteiten
 • gespreksgroepen
 • themagebonden activiteiten
 • actualiteitsgebonden activiteiten
 • tentoonstellingen

Wanneer er activiteiten in de buurt georganiseerd worden zoals markten, kermissen, concerten, enzovoort dan proberen ze hier met geïnteresseerde bewoners aan deel te nemen. 

Zowel bij de individuele als bij de groepsactiviteiten staat de bekommernis, dat de bewoners zich thuis zouden voelen in hun omgeving en in hun relaties, centraal. De teams zorgen daarom ook voor een huislijke sfeer in de leefruimtes en de gemeenschappelijke ruimtes o.a. via seizoensgebonden aankledingen. Hier werken ze ook samen met bewoners aan.

In de huiskrant kondigen we de activiteiten aan en delen we ook foto's en verhalen van voorbije activiteiten.