In 1908 liet het armenbestuur aan de Offendonkstraat (vandaag Wilsonstraat) het Sint-Elisabethgodshuis of het “Gesticht de Billemont De Raedt”  bouwen.

Hiermee voerde het de testamentaire beschikking van Alexandra de Raedt (weduwe de Billemont) uit, eigenares van kasteel Fruytenborg aan de Stationstraat (vlakbij het station).  In haar testament stipuleerde ze dat het kasteel na haar overlijden een tehuis voor hulpbehoevende bejaarden zou worden en met die bedoeling schonk ze het aan het armenbestuur van Sint-Katelijne-Waver.  Omdat Fruytenborg niet centraal gelegen is, en dus minder geschikt als locatie voor een ouderlingentehuis, verkocht het armenbestuur het domein om met de opbrengst het “gesticht” in de Wilsonstraat te bouwen naar de plannen van provinciaal architect Eduard Careels.

De eerste twee decennia bestuurden de “zusters van de Verrezen Zaligmaker” uit Sint-Niklaas het rusthuis, tussen 1928 en 1991 waren het de zusters augustinessen uit Lier.

In ... werd het toenmalige rusthuis overgenomen door het OCMW van Sint-Katelijne-Waver. In 2009 moderniseerde de Vlaamse overheid de regelgeving en kregen rusthuizen een nieuwe naam woonzorgcentrum. Sindsdien werden ouderen opgevangen in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth. Het OCMW besliste om in 2018 toe te treden tot de welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland, samen met de Stad Mechelen. Zorgbedrijf Rivierenland wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit leden van de OCMW-raden van beide gemeenten met afwisselend een voorzitter uit één van beide.

Het gebouw van het woonzorgcentrum werd een eerste keer gerenoveerd in de jaren 1980. Het neogotische karakter van de straatkant bleef grotendeels bewaard. In de jaren 2000 drong een tweede vernieuwing zich op. Een nieuw gebouw werd opgericht achter het oude gebouw. De verhuis naar het nieuwe gebouw verliep niet over rozen. In 2019, enkele weken voor de geplande verhuis, veroorzaakte een waterlek grote schade aan de nieuwbouw. De herstellingswerken duurden meer dan een jaar. In het najaar van 2020 konden de bewoners eindelijk verhuizen naar het nieuwe gebouw.

In een tweede fase zal het oude gebouw worden afgebroken en wordt er een lokaal dienstencentrum gebouwd. De historische gevel blijft bestaan na de vernieuwing  maar de volledige interne ruimtes herbouwd.

Centraal vind je de kapel.  In de portalen staan de sterk verweerde beelden van Sint-Elisabeth en Sint-Vincentius a Paulo, patroon van de armen en de stichtende zustercongregatie.

 

foto woonzorgcentrum uit de oude doos