We vinden het belangrijk dat bewoners belangrijke beslissingen over hun gezondheid zoveel mogelijk zelf kunnen nemen. Daarom maken we toekomstige behandelings- en zorgmogelijkheden bespreken, lang voordat ze nodig zijn.   

Belangrijke beslissingen neemt niemand graag alleen.  Bovendien boezemt het praten over de toekomstige gezondheidstoestand vele bewoners angst in. Onze medewerkers zijn echter opgeleid om hier mee om te gaan en zullen ook zoveel mogelijk de vertrouwenspersoon en de huisarts betrekken. 

Met voorafgaande zorgplanning willen we de bewoner dus in staat stellen om, rechtstreeks of met de hulp van een vertrouwenspersoon en de huisarts, zijn/haar wensen in verband met toekomstige (medische) zorgen duidelijk te maken.