Bewoners van woonzorgcentrum Bosbeekhof wonen in een nieuwbouw, voltooid in 2020. Dit betekent dat zowel de woon- als leefruimten voldoen aan de kwaliteitsnormen. Bij het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met de behoeften van ouderen met fysieke of psychische noden. Alle ruimtes zijn toegankelijk voor personen met mobiliteitsproblemen. 

De woongelegenheden van de bewoners bevinden zich op het gelijkvloers, de eerste en tweede verdieping.  Ze zijn gegroepeerd in 3 wijken, respectievelijk Tuinwijk, Boshoek en Hoogdonk. Per wijk zijn er twee straten. Elke bewoner heeft dus zo zijn eigen adres met huisnummer. Elke straat kan gebruik maken van een gemeenschappelijke leefruimte met living, eetplaats, keuken en fijne leeshoekjes. 

Vooraleer je het woonzorgcentrum binnengaat, kom je in de 'Dorpsstraat' het kapsalon, de fitness en burelen tegen. Op de zitbanken kunnen bewoners en bezoekers even uitrusten of bijpraten. 

In 2022 werd het woonzorgcentrum uitgebreid met lokaal dienstencentrum De Plek aan de voorzijde van het gebouw. De bewoners en hun bezoekers kunnen gebruik maken van Brasserie De Plek en deelnemen aan activiteiten van het lokaal dienstencentrum.