Visie op wonen, leven en zorgen

Wij zijn er voor jou, als thuis wonen niet meer haalbaar is
Waar “wonen, leven en zorg” samen gaan
Wanneer het voor jou moeilijk wordt, gaan wij samen verder
Met respect voor levenswaarden
Samen dat vleugje meer geven

tekening woonzorgcentrum met open deur

Wij zijn er voor jou, als thuis wonen niet meer haalbaar is:  woonzorgcentrum Bosbeekhof, een plaats in het groen, waar het goed is om te wonen, te leven en te werken en waar de bewoner centraal staat.  Zorgbehoevende ouderen, alsook hun mantelzorgers, familie, buren, vrienden en kennissen zijn welkom.

personeelslid op kamer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar “wonen, leven en zorg” samengaan

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van wonen, leven en van zorg en zien steeds de zelfstandigheid van de bewoner als uitgangspunt.

Elke vraag is belangrijk genoeg om onderzocht te worden.  Het woonzorgcentrum is een levendige organisatie waar zorg wordt onderhandeld met aandacht voor de individualiteit, zodat de bewoner in de beste omstandigheden zijn persoonlijk leven kan verder zetten.  Zo gewoon mogelijk, aangepast waar nodig.

De dagbesteding stemmen we af op de interesse van de bewoner, deelname is vrij.

verschillende personeelsleden

Wanneer het voor jou moeilijk wordt, gaan wij samen verder

Met een positieve ingesteldheid geven onze medewerkers elke dag het beste van zichzelf om een stuk zorg over te nemen wanneer het voor de bewoner of zijn familie niet meer haalbaar is.  Met menselijke warmte en een hart op de juiste plaats, omringen zij de bewoner met professionele zorg.  Alle medewerkers zijn uniek. Samen vormen ze een team dat alle dagen de klok rond werkt volgens de nieuwste inzichten en met aangepast materiaal.  Zij hebben oog voor een optimale zorg: lichamelijke, psychische, comfort- en zelfzorg, zodat de bewoner zo onbezorgd mogelijk kan wonen.

interieur kamer

Met respect voor levenswaarden

Wij respecteren het unieke van elke bewoner en elke medewerker.  Elke bewoner krijgt de kans om zijn eigen cultuur, overtuiging, tradities en gewoonten een plaats te geven.

Onze aandacht voor geborgenheid, privacy en zelfbeschikking maakt dat de bewoner en zijn naasten in het woonzorgcentrum zichzelf kunnen zijn.  De bewoner kan met persoonlijke spullen een eigen plek creëren in zijn woongelegenheid.  Zo verwezenlijken we samen een plek om oud te worden.  Een plek waar iedereen zich welkom voelt.

In het woonzorgcentrum ondersteunen we ook de bewoner en zijn naasten bij het afscheid nemen van het leven.

zorgverleners en anderen

 

Samen dat vleugje meer geven

In de totaalzorg voor de bewoner werken we samen met externe experts.  Waar onze kennis ontoereikend is, maken we gebruik van hun deskundigheid.  Samen spannen de verschillende disciplines zich in voor het welzijn van de bewoner.

Wij willen de zorgverleners voor later werkervaring geven tijdens stages.  We geloven in hen en geven hen kansen.

Vrijwilligers geven extra kleur aan het leven in het woonzorgcentrum.  Om het leven van buiten in het woonzorgcentrum binnen te halen, nemen we daar waar mogelijk is deel aan initiatieven georganiseerd door de gemeente, scholen, verenigingen of de buurt en nodigen we hen uit op onze activiteiten.

Door dit alles samen te realiseren, onderscheiden we ons van anderen en verwezenlijken we een dynamisch woonzorgcentrum, waar het aangenaam is om te vertoeven en maken we van dit huis een thuis.

Tekeningen: Jan Selleslags