Onze visie op de dienstverlening

Iedereen – kinderen en ouderen – wil zijn leven op zijn eigen manier (blijven) invullen.  Dat is een basisvoorwaarde voor een zinvol en gelukkig leven.

Zorgbedrijf Rivierenland zorgt dan ook voor een aangepast aanbod.  We coachen, begeleiden en ondersteunen op maat van elk individu.

 Een aantal aspecten zijn daarbij fundamenteel.

 • De eigenheid en autonomie van elk individu is het uitgangspunt van de zorg.
 • We er zijn voor iedereen.  We luisteren naar de verwachtingen en wensen van iedereen die zorg nodig heeft.
 • We verhogen de zelfredzaamheid van mensen door te focussen op wat ze kunnen en hen daarbij te coachen.
 • Onze dienstverlening garandeert en/of stimuleert zelfstandigheid.
 • We er zijn voor alle betrokkenen: ouders, kinderen, zorgbehoevenden, familie, mantelzorgers, vrijwilligers …  De klanten en alle betrokkenen rondom zijn ervaringsexperten.
 • De zorgcoach is het aanspreekpunt voor wie informatie nodig heeft over zorg.

 Onze visie op medewerkers en organisatie

Medewerkers krijgen ruimte om hun talenten en interesses verder te ontwikkelen.  Ze krijgen verantwoordelijkheid vanuit een vrijheid die niet beknot wordt door regels, maar die iedereen uitdaagt om nieuwe wegen te bewandelen en oplossingen te zoeken die een meerwaarde bieden voor de klant.

Zorgbedrijf Rivierenland kiest resoluut voor een efficiënte organisatie van de zorg waarbij de klant centraal staat.

 • In dialoog met de klant gaan we op zoek naar de beste zorg.  De wensen van de klant staan centraal.
 • Alles gebeurt zo decentraal mogelijk en zo dicht mogelijk bij de klant.
 • Medewerkers zoeken creatief naar verbeteringen voor de klant en durven hierbij out-of-the-box te denken.
 • Verantwoordelijkheid wordt gedeeld met alle medewerkers.
 • De organisatiecultuur is duidelijk en warm.

Onze visie op de omgeving.

Een zorgaanbod over de gemeentegrenzen heen biedt schaalgrootte en expertise die nodig is om in te spelen op de vergrijzing en de stijgende vraag naar (kinder)opvang.  Mechelen en Sint-Katelijne-Waver leggen met Zorgbedrijf Rivierenland een stevige basis voor een regionale samenwerking.  We blijven openstaan voor samenwerking met en ondersteuning  van andere zorgpartners in de regio.  Zorgbedrijf Rivierenland heeft tegelijk een voorbeeldfunctie en geeft advies aan andere zorgbedrijven in de regio.