Voor elke bewoner maken we, samen met de bewoner en eventueel zijn familie, een woonzorgleefplan op. Hierin wordt ook de zorg die de bewoner wenst en nodig heeft opgenomen. Als woonzorgcentrum bieden we een kwaliteitsvolle zorg aan zonder het belang van wonen en leven uit het oog te verliezen.