Aan het einde van elke maand ontvangt de bewoner of de persoon die instaat voor de betaling een factuur.

Op deze factuur staan de aangerekende dagprijzen, de kortingen waar de bewoner recht op heeft en de extra vergoedingen voor bv. de was of medicatie vermeld. 

Wanneer er een prijswijziging gepland wordt, dan zal dit ook tijdig worden meegedeeld aan de persoon die instaat voor de betaling van de facturen.

Het gebeurt dat we bij de factuur ook informatie toevoegen over de werking van het woonzorgcentrum.