Denk je eraan om op korte of iets langere termijn te verhuizen naar het woonzorgcentrum? Je kan de sociale dienst contacteren als je meer informatie wil of om je op de wachtlijst te laten zetten.

Hoe kom je op de wachtlijst?

In afwachting van een verhuis naar het woonzorgcentrum, schrijf je je in op de wachtlijst. Dit gebeurt altijd in overleg met de toekomstige bewoner of zijn vertegenwoordiger en de woonzorgcoach (maatschappelijk werker) van het woonzorgcentrum.

Om te bepalen waar je op de wachtlijst terecht komt, maken we gebruik van een puntensysteem. De persoon met het hoogste aantal 'punten' (= de hoogste zorgnood) komt bovenaan de wachtlijst. Wanneer 2 personen hetzelfde aantal punten heeft, dan is de datum van aanmelding bepalend voor de plek op de wachtlijst.

We houden rekening met volgende criteria bij het toekennen van de punten:

1. Belangen in de gemeente

Het woonzorgcentrum vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen en daarom is een link met de gemeente een belangrijk criterium. Zo is het vaak ook makkelijker voor familie of vrienden om de bewoner te komen bezoeken.

 • Inwoner van Sint-Katelijne-Waver: 3 punten.
 • Geen inwoner, maar belangen in de gemeente: 2 punten.
 • Geen belangen in de gemeente: 0 punten.

2. Mate van dringendheid

Hoe dringender iemand nood heeft aan een nieuwe thuis, hoe hoger hij/zij op de wachtlijst komt, zodat de wachttijd zo kort mogelijk kan gehouden worden.

 • Situatie is onmogelijk, onhoudbaar, onmenselijk: 3 punten.
 • Situatie is moeilijk, lastig, niet wenselijk: 2 punten.
 • Geen objectieve noodzaak tot opname: 0 punten.

3. Zorgbehoevendheid

Hoe minder zelfredzaam een persoon geworden is, hoe meer een verhuis naar het woonzorgcentrum noodzakelijk is. We gebruiken de afhankelijkheidscategorieën van de bijkomende erkenning (= graad van onafhankelijkheid) om de punten hieraan toe te kennen.

 • C-categorie: 5 punten
 • B-categorie: 3 punten
 • D-categorie: 3 punten
 • A-categorie: 1 punt
 • O-categorie: 0 punten

We hanteren een verhouding van 70 procent zwaar tot matig zorgbehoevenden ouderen (B- en C-categorie) en 30 procent licht zorgbehoevenden. Op die manier houden we een evenwicht binnen ons woonzorgcentrum.

Als één van bovenstaande criteria wijzigt na de inschrijving, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte.

De woonzorgcoach neemt contact op van zodra er een kamer vrij is waarvoor een kandidaat-bewoner in aanmerking komt. Vanaf dan kan het snel gaan. Als de toekomstige bewoner wil ingaan op het aanbod en graag verhuist naar het woonzorgcentrum, dan zal de woonzorgcoach alle verdere afspraken maken. Zij geeft volledig uitleg en maakt de nodige documenten in orde. Jullie spreken een datum af voor de verhuis (kan soms al enkele dagen later zijn) en het zorgteam en je nieuwe buren zullen je graag verwelkomen.