Binnen Zorgbedrijf Rivierenland heerst een organisatiecultuur die een positieve werksfeer uitstraalt. Alle medewerkers werken hieraan mee en besteden aandacht aan de wijze waarop ze met elkaar omgaan.  Discriminatie, handtastelijkheden, grove schuttingstaal, bedreigingen, kwaadsprekerij, roddel en pesterijen hebben geen plaats binnen onze organisatie.

Iedereen die ideeën heeft om de werksfeer te verbeteren, kan hiervoor een leidinggevende, een vertrouwenspersoon, een preventieadviseur of een syndicale vertegenwoordiger aanspreken.

Ook van personen die een beroep doen op onze organisatie, verwachten wij dat zij zich aan deze gedragscode houden.

Daarnaast is er binnen Zorgbedrijf Rivierenland een personeelsvereniging actief 'River-Active' die regelmatig activiteiten organiseert over alle dienstverleningen heen. Zij staan in voor de organisatie van de nieuwjaarsreceptie en van de personeelsdagen. En ze plannen op regelmatige tijdstippen fijne momenten voor alle medewerkers.