In woonzorgcentrum Bosbeekhof hebben we speciale aandacht voor personen met dementie.  Deze bewoners wonen meestal in de Tuinwijk, de wijk op het gelijkvloers voorziet in verhoogd toezicht. Zij hebben onmiddellijk toegang tot een beleeftuin die is aangelegd met het oog op personen met dementie. 

Familieleden en bewoners kunnen terecht bij de 'referentiepersoon dementie' met hun vragen over het proces van dementie en met hun nood aan ondersteuning. De referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener, die zich voortdurend bijschoolt in de zorg voor en de begeleiding van personen met dementie en hun omgeving. Hij/zij ondersteunt niet alleen familieleden en bewoners maar stimuleert ook de uitwisseling van kennis, attitudes en vaardigheden bij alle collega's. Samen met de zorgmedewerkers en de vertrouwenspersoon bespreekt hij/zij regelmatig de mogelijkheden van de bewoners en samen zoeken zij naar de meest geschikte ondersteuning. De zorg voor de bewoner wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Omdat de bewoner met dementie zijn rechten als patiënt vaak niet meer zelf kan uitoefenen kan hij/zij iemand kiezen die hij/zij vertrouwt om hem daarbij te helpen, een ‘vertrouwenspersoon’ of kan er een vertegenwoordiger worden aangesteld. Alle informatie hierover vind je hier.