Wij eerbiedigen elke politieke, filosofische en godsdienstige overtuiging.

 

Zowel de priester als de lekenconsulent zijn op vraag van de bewoners beschikbaar.  Ook indien de bewoner een vertegenwoordiger van een andere levensovertuiging wenst te spreken, zal het personeel de nodige contacten leggen.

 

Indien de bewoner die zelf wenst, dan kan hij/zij zijn/haar filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging meedelen aan de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum.