Gepubliceerd op:
18
september
2023

Naar aanleiding van de week van dementie organiseren we diverse activiteiten rond dit thema. Activiteiten die bovendien aansluiten bij de campagne van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ‘Vergeet dementie, onthou mens’.

Week van de dementie


Het aantal gediagnosticeerde personen met dementie in België bedraagt ondertussen 200.000. Bij Zorgbedrijf Rivierenland hebben wij sinds jaren al oog voor deze kwetsbare doelgroep. Aan de hand van onze waarden “Uniek - Samen - Passie en Bezieling” en mede door onze werkwijze van kleinschalig wonen, zorgen wij ervoor dat zowel ouderen als jonge personen met dementie de gepaste ondersteuning en hulp krijgen.


Tijdens onze activiteiten maken we vaak gebruik van kunstvormen zoals muziek of zang. Dat vormt een brug tussen heden en verleden. “Bij personen met dementie kunnen beelden en muziek de vergeten herinneringen of het gevoel hierbij terug naar boven halen.” aldus Gabriella De Francesco, ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland. Voor de mantelzorgers wordt het contact met hun familielid tijdens zulke momenten op een bijzondere en vaak positieve manier beleefd, wat resulteert in een stressloos en niet-zorgend samenzijn.


Naar aanleiding van de week van dementie van 18 tot 24 september en Werelddag Dementie zetten het zorgbedrijf in op een genuanceerder beeld en inclusie van mensen met dementie en hun naasten. Deze sluiten aan op de campagne van het Expertisecentrum Dementie ‘Vergeet dementie, onthou mens.’


Fototentoonstelling ‘Reik me de hand’

Waar denk je aan als je mensen met dementie ontmoet? Spreek je hen aan? Ga ja na wat hen bezighoudt of waar ze van kunnen genieten? Hoe benader je hen?, … . Fotograaf Dominiek Timmermans bracht deze mensen in beeld volgens het idee ‘handen zeggen soms meer dan woorden’. Een fotoreportage die laat zien wie ze zijn, wat ze doen, wat ze kunnen, wat ze voelen, … met een zweem van mysterie errond. De officiële opening van deze tentoonstelling vindt plaats op dinsdagnamiddag 19 september 2023 van 13.30-15.30 uur in woonzorgcentrum De Lisdodde. Ontdek mee de wondere wereld van mensen met dementie.


‘De Mens in dementie’


Een bevlogen muzikaal verhaal over dementie in vervlogen gedachten. Met live pianocomposities die rust brengen als het stormt in de ziel. “Dit is een theatervoorstelling georganiseerd door woonzorgcentrum Bosbeekhof toegankelijk voor een breed publiek: jong, oud, vrijwilligers, mantelzorgers, vrienden en familie van mensen met dementie, maar ook mensen die nog nooit dementie van dichtbij meemaakten.” vertelt Jeroen Baeten, voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland.


Donderdag 21 september om 19u in Brasserie De Plek, gratis toegang. Vooraf inschrijven via bosbeekhof@zbrivierenland.be of 015 31 49 31.


Cupcake-actie 2023


Alle woonzorgcentra van Zorgbedrijf Rivierenland nemen bovendien deel aan de cupcake-actie 2023: er worden cupcakes ter plaatse gebakken en verkocht. De opbrengst gaat rechtstreeks naar Stichting Alzheimer Onderzoek om Belgische wetenschappelijk onderzoek te steunen en zo de ziekte van Alzheimer definitief te overwinnen.


‘Mistig land’


Een toneelstuk voor bewoners en hun familie over dementie dat je laat binnenkijken in het hoofd van een persoon met dementie. De organisatie van dit toneelstuk ligt bij woonzorgcentrum Roosendaelveld, waar het ook plaatsvindt op donderdag 12 oktober. Tijdens dit kleinschalige stuk wordt er geen gebruik gemaakt van microfoons, op deze manier wat een intiemere scène oplevert. Na de opvoering trachten we de dialoog aan te gaan met families over het thema ‘dementie’.

High Tea in Hof van Egmont


Voor de bewoners die wonen op de woonwijken voor mensen met dementie én hun naasten organiseren we een High Tea, een gezellig ontmoeten en samenzijn, met lekker hartigs en zoet en een heerlijke kop thee of koffie. We weten dat Trialoog belangrijk is, dat binding maken met elkaar essentieel is om tot goede zorg voor en met elkaar te komen. Familieleden hebben ook nu en dan een luisterend oor nodig en het doet deugd om te praten met lotgenoten en medewerkers die een expertise hebben in omgaan met dementie.